Anti Burn-Out , Depressie

BURN-OUT , depressie waar het écht over gaat !

Zit jij in een burn-out of voel je dat je er tegenaan zit ?
Ik heet jullie van harte welkom op één van mijn helende stiltewandelingen in Vlaanderen, België of wandel & meditatie retraites in de Provence, Zuid-Frankrijk !

Van generatie op generatie zijn velen van ons als kind ‘doorgeduwd’. Er was geen ruimte voor ‘luisteren naar je gevoel’, stilstaan of bewust leven. Dit heeft als gevolg gehad dat we als volwassenen soms niet meer echt weten wie we zijn. We leerden onszelf een houding aan die succesvol leek in de situatie van toen, die ons overeind hield en die nu soms nog steeds lijkt te werken (in de huidige maatschappij). Door het gevoel van afwijzing (een natuurlijk effect van onze opvoeding), doorgeduwd zijn en andere factoren uit ons leven, zijn we ‘dichtgegaan’. We durfden niet meer te vertrouwen op ons gevoel. We stopten het weg en zijn daarmee vergeten hoe het voelt om vanuit ons hart te leven.

Wil jij weer vanuit jouw hart gaan leven?
Wil jij weer voelen dat je ‘goed bent‘ precies zoals je bent?
Wil jij weer voelen dat het JOUW leven is?

Meld je dan aan via ons contactformulier.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close