Algemene voorwaarden

1. Reservering:

 • Samen zoeken wij naar een geschikte retreat formule die voldoet aan uw wensen.
 • Daarna bevestigt u uw deelname per mail. Deze bevestiging is bindend voor de klant. Bij eventuele annulering na boeking dient u annuleringskosten te betalen (zie artikel 9 Annuleringen).
 • Na uw deelnamemail ontvangt u een bestelbon dewelke u ondertekent en terugstuurt. Dit behoudt u als bewijs van uw boeking.

2. Betaling:

 • Het voorschot bedraagt 30% van het totale bedrag. Dit voorschot betaalt u ten laatste 5 dagen na ontvangst van de bestelbon.
 • Het saldo bedraagt 70% van het totale bedrag en dient uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de retreat op onze rekening te staan.
 • Na betaling van de totale som ontvangt u alle verdere info voor uw deelname aan de retreat.

3. Inbegrepen en niet inbegrepen:

 • Inbegrepen : begeleiding wandelingen, basismeditatie, overnachtingen en maaltijden tijdens het verblijf. Koffie, thee en plat water zijn inbegrepen, andere dranken zijn te verkrijgen tegen vergoeding (honesty bar)
 • Niet inbegrepen : het transport naar en van de Provence (met eigen wagen, vliegtuig of trein) en het transport naar het verblijf (taxi of auto huren)

4. Aankomst en vertrek:

 • Aankomst- en vertrekdata staan gespecifieerd op de site en in uw bestelbon. 

5. Minimum aantal deelnemers:

De retreats gaan door bij een minimum aantal van 3 deelnemers, tenzij Herbronnen-in-de-Provence.be een retreatgarantie heeft aangegeven, ongeacht het aantal deelnemers.
Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, heeft Herbronnen-in-de-Provence de mogelijkheid om de retreat alsnog uit te voeren mits een prijsverhoging, de geplande retreat te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. De deelnemers hebben het recht om zich uit te schrijven. In voorkomend geval wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald door Herbronnen-in-de-Provence. De deelnemers kunnen zich bij voorrang in schrijven voor een alternatieve retreat.
Herbronnen-in-de-Provence heeft steeds het recht om een geplande reis te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder schadevergoeding.

6. Conditie :

U dient een normale gezonde conditie te hebben om te mogen deelnemen aan de retreats. U dient zich te verzekeren voor persoonlijke ongevallen. Deze verzekering kan u afsluiten bij uw eigen makelaar of u vindt meer informatie op www.reisverzekering.be .

7. Zwembad en vuurschaal:

 • Het zwembad is in gebruik van mei tot begin oktober. In ieder geval is het gebruik van het zwembad afhankelijk van de weersomstandigheden. De volledige verantwoordelijkheid ligt bij de gebruikers van het zwembad.
 • Het gebruik van de vuurschaal wordt in bepaalde periodes verboden ( omwille van brandgevaar bij grote droogte ) of onderworpen aan bepaalde regels. Deze regels dienen we te respecteren.

8. Huisdieren:

Huisdieren worden niet toegelaten tijdens de retreats.

9. Annuleringen:

Annulering door de klant:

Alle annuleringen worden telefonisch doorgegeven en daarna schriftelijk bevestigd.
Volgend percentage wordt aangerekend bij annulering:

 • Alle annuleringen tot 8 weken voor aankomst: 30% van het totale bedrag
 • Alle annuleringen van 8 tot 4 weken voor aankomst: 75% van het totale bedrag
 • Alle annuleringen van 4 weken voor aankomst: 100% van het totale bedrag


Het is ten stelligste aanbevolen om zowel een annulerings- als een reisverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen kan u afsluiten bij uw eigen makelaar of u vindt meer informatie op www.reisverzekering.me .

Annulering door Herbronnen-in-de-Provence:

Indien wij door omstandigheden, buiten onze wil om, genoodzaakt zijn om een retreat te annuleren, dan trachten wij een andere retreat, van soortgelijke aard en prijs, voor te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dan storten wij de reeds betaalde som terug. Echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

10. Klachten en aansprakelijkheid:

 • Bij eventuele klachten of problemen tijdens uw retreat dient u dit onmiddellijk te melden aan Herbronnen-in-de-Provence. Klachten na uw verblijf worden niet behandeld.
 • Deelnemen aan een retreat is op eigen risico. Herbronnen in de Provence aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, schade en/of verlies van eigendommen verband houdend met de activiteiten en het verblijf tijdens een retreat.
 • Het voortijdig verlaten van een retreat, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming, ontslaat ons van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
 • Herbronnen-in-de-Provence is maximaal aansprakelijk voor het totale bedrag van de retreat.
 • Subjectieve criteria zoals weer, omgeving en rust kunnen wij u niet garanderen.
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close